Gizlilik Politikasi

Bu web sitesi, Soulmag 'e bağlı kuruluşlar, iştirakler ve/veya ilgili kişilerce yayımlanmakta ve korunmaktadır. Siteye giriş yaptığınızda ya da kullandığınızda, herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın burada yer alan koşullar ile tüm web sitelerinde yer alan ek kullanım koşullarını ve işbu gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Bu site yalnızca kişisel kullanım içindir. Sitede yer alan metinler, görüntüler, işitsel ve videolar da dahil olmak üzere bu siteden kopyalanan hiçbir şeyi, hiçbir iş, ticari veya kamusal amaçla yayamaz, takas edemez, çoğaltamaz, işletemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, faydalanamaz, değiştiremez, satamaz ya da iletemezsiniz.

Soulmag gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Soulmag, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüğü çerçevesinde, kullanıcılarının kişisel bilgi ve verilerini (“Kişisel Veri”) yarışma, promosyon veya sair olay ve durumlar kapsamında talep edebilir. Bu verilerin talep edilme ve kullanılma amacı Basılı yayınlar ya da diğer yazışmalar göndermek, Elektronik posta ile basın bültenleri ya da bildirimler göndermek, Mobil iletişim kanallarından iletişime geçmek, ürün ve kampanya tanıtımı yapmak, İleriki tarihlerde satın alınan malları ya da ödülleri teslim etmektir.  Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Soulmag ile paylaştığınız kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikasının elektronik ortamda kabulü ile vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden, Soulmag tarafından gerekli tedbirler alınarak işlenir ve saklanır. Soulmag'e tarafınızca verilen Kişisel Veri'leriniz kullanılabilir ve soulmag.ist yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi ve belge gönderilebilir. Kişisel bilgilere sadece yetkili Soulmag personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcileri ve/veya işbirliği yaptığı firmalar erişebilir. Soulmag, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (yaşadığı il, cinsiyet) sürekli içeriği gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak Web Sitesi’ni iyileştirmek; genel olarak ürünlerin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır.

Soulmag, zaman zaman Soulmag.ist’e, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Soulmag’in kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Soulmag’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Soulmag’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Soulmag.ist’i ziyaret ettiği süre boyunca Soulmag, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. Ayrıca bunlar, ziyaretçi kitlesinin yaklaşık olarak tahmin edilebilmesi ve Web Sitesi’deki çeşitli trafik hareketlerini ölçebilmek için kullanılmaktadır. Bu araştırma, Kullanıcıların alışkanlıklarını anlayabilmek ve Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için yapılmaktadır. Kişisel bilgiler, Kullanıcı’nın haberi veya onayı (onayın alınması yazılı şekil şartına tabi olmayıp elektronik ortamda da onay alınabilmektedir.) olmaksızın ya da yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece, diğer firmalara ve üçüncü şahıslara verilmeyecektir.

Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin etkinlik organizatörleri, üçüncü şahıslar ile paylaşılıp paylaşılmayacağının ve/veya direkt pazarlama maksatları için kullanılıp kullanılmayacağının kararı Soulmag tarafından Kullanıcı’ya sunulmuştur. Soulmag, Soulmag’nın bağlı veya yan kuruluşları veya Soulmag'in etkinlik ortakları zaman zaman kişisel bilgileri kullanarak Kullanıcı ile temas kurabilirler ve yeni etkinlikler, ürünler veya hizmetleri Kullanıcı’ya bildirebilirler. Kullanıcı’nın kişisel bilgileri ayrıca etkinlik organizatörlerine veya dikkatlice seçilmiş üçüncü şahıslara verilebilir ve bu üçüncü şahıslar indirimler, münhasır teklifler veya özel etkinlik bilgileri gibi mal ve hizmetleri ile ilgili sunumları için Kullanıcı ile irtibat kurabilirler. Yukarıda belirtilen husus saklı kalmak üzere, yasaların men ettiği durumlar haricinde Kullanıcı’nın kişisel bilgileri diğer organizasyonlara verilmeyecektir. Soulmag, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamların talepleri halinde, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Kullanıcı tarafından verilen kişisel bilgilerin, uygunsuz, hukuk dışı yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve/veya Kullanıcı’nın ihmali, kusuru sonucunda kendi bilgisayarındaki teknik eksiklikler, arızalar sebebi ile kişisel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Soulmag’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığı konusunda Kullanıcı hemfikirdir.

Eğer 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair düzenlemeler çerçevesinde, işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, işletme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konuları hakkında bilgi almak, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi yönünde talepte bulunmak ister veya Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, hello@soulmag.ist adresinden elektronik posta ile, Soulmag’a ulaşabilir ve bilgi verebilirsiniz.

Bu durumlarda sorunun çözülmesi veya tarafınıza gerekli bilginin verilmesi için ticari açıdan mantıklı tüm çaba 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde Soulmag tarafından sarf edilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Soulmag ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verileriniz, işlenmiş olmasına rağmen, 6698 Sayılı Kanun kapsamında işlenmesini gerektiren sebep ve amaçların ortadan kalkması halinde resen veya talebiniz üzerine Soulmag tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İzinsiz Kullanım Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ile ilgili ihbar ve bildirimler hello@soulmag.ist adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında Soulmag derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Soulmag tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili kılınmıştır.

Değişiklikler

Soulmag, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Politikası’nın “soulmag.ist” sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Diğer

Bu politika, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu politikanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

E-Bülten

Gelen kutunuza gönderilen özel hikayeleri almak için bültenimize kayıt olun!